Motioner till årsmöte 2020

Nu kan man skicka in motioner till det kommande årsmöte. 

En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Styrelsen läser och kommenterar de motioner som har inkommit. Styrelsen skriver också ett förslag till motionerna. Dessa kommentarer och förslag, tillsammans med dagordningen, skickas ut till medlemmarna i god tid före årsmötet alternativt delges på hemsidan?

Motioner skall skickas in som e-post till styrelsen@linkopingtaekwondo.se eller via följande formulär: