Kallelse årsmöte 2021

Kallelse årsmöte

Kallelse årsmöte för KFUM Linköping Taekwondo

Alla som tränar i föreningen eller har barn som tränar i föreningen är välkomna.

Rösträtt vid mötet: Den som tränar i föreningen och som fyller 12 år senast detta året eller har barn som tränar i KFUM Linköping Taekwondo.

Verksamhetsberättelsen för perioden kommer finnas publicerad på styrelseinfon på hemsidan senast 1 vecka innan årsmötet.

Motioner skall skickas in till styrelsen@linkopingtaekwondo.se
eller via inlägg på hemsidan

Datum: 30/5 2021
Tid: 10:00
Plats: Digitalt, länk skicka till anmäld e-postadress.

Dagordning meddelas inom kort

Anmälan: