Graderingskrav

Graderingskrav-Detaljerade

Graderingskrav-Sammanställning

Filmer över alla Taeguk mönstrena finns här

Allmänt om Gradering

  • Man måste anmäla sig i tid. Se kalendern för nästa graderingstillfälle.
  • Är du osäker på graderingen av något slag, prata med din instruktör.
  • Man måste ha på sig ren dobok och rätt bälte vid graderingstillfället.

Linköping Taekwondo