Gradering

Vårterminen -23

Lördag 10 juni kl. 10:00 – Söndag 11 juni kl. 13:00 är det gradering.
Plats: KFUM lägergård vid Rengen
Mer information kommer.

Graderingskrav-Detaljerade

Graderingskrav-Sammanställning

Filmer över alla Taeguk mönstren finns här

Allmänt om Gradering

  • Man måste anmäla sig i tid.
  • Är du osäker på graderingen av något slag, prata med din instruktör.
  • Man måste ha på sig ren dobok och rätt bälte vid graderingstillfället.

Linköping Taekwondo