Patrik Werlemalm

Instruktör Taekwondo

Grad:
2 Gup WT Taekwondo
3 Gup Hapkido

Tränar också:
Hapkido
Jangmookido

Utbildningar:
RF-SISU Grundutbildning för tränare