Medlemsförsäkring

STU:s medlemmar omfattas av Svenska Taekwondoförbundets försäkring hos Folksam, vilken är en komplettering av den ordinarie idrottsförsäkringen K-64552. 

Sedan 2011-02-01 gäller även att samtliga medlemmar från våra föreningar m.m. som är utomlands på läger, tävling eller träning är försäkrade under liknande former som i Sverige. 

Nedan finns information att ladda ner om försäkringens omfattning i försäkringsbrevet, en anmälningsblankett – i händelse av att olyckan varit framme – samt en länk till Folksams information om Idrottsförsäkringen.

Försäkringsbrev hos Folksam: Försäkringsbrev Folksam

Blankett för skadeanmälan (Kom ihåg att ange försäkringsnummer K-64552 samt att ni tillhör Svenska taekwondoförbundet (SF 68)): Blankett idrottsskador

Länk till information om Folksams och STF:s tecknade idrottsförsäkring: Idrottsforsäkring – Taekwando