Gradering

För alla bälten utom det vita så genomgår man ett prov och visar upp vad man lärt sig under terminens gång. Graderingsmomentet är ett utmärkt sätt för eleven att ta det man lärt sig under träningen och visa upp sina färdigheter i en situation där tränare, föräldrar och vänner sitter och tittar.
Vi vill se att eleven klarar av att prestera när det gäller och graderingsmomentet hjälper till att utveckla denna fantastiska förmåga.

Det är självklart att många om inte alla elever känner fjärilar i magen inför en gradering. Men kom ihåg att ni är aldrig ensamma om att känna er nervösa.

Att träna Taekwondo betyder att man alltid strävar efter att göra sitt bästa oavsett om man är hemma, i skolan eller på träning.

På LiTKD har vi två graderingar per år. Dessa är i juni och december.


Elevens löften.

Jag skall alltid lyssna på instruktören.
Jag skall vara snäll mot mina träningskamrater.
Jag får inte missbruka Taekwondo.
Jag skall alltid göra mitt bästa.


På nedan länkar ser ni kraven för vad eleven skall kunna till graderingen.

Graderingskrav-Detaljerade

Graderingskrav-Sammanställning

Filmer över alla Poomsae finns här


Allmänt om Gradering

Graderingen kostar 200 kr per person inkl. ett nytt bälte.

Är du osäker på graderingen av något slag, prata med din instruktör.

Graderingen innehåller:
Gemensam uppvärmning och dynamisk stretch.
Eleverna delas in i olika grupper, beroende på bältesgrad för att visa upp sina tekniker.
Gemensam fys. 100 sparkar, 100 slag, plankan mm.
Eleverna delas in i olika grupper, beroende på bältesgrad för att köra sparring. Sedan terminologi.
Poomsae, för de som skall visa upp det.
Kross, för samtliga.
Avslutningsvis diplom och bältesutdelning.

Linköping Taekwondo