XTRA Gradering

Pga. av ökad hyreskostnad och höjda inköpspriser kommer graderingen kosta 200 kr / bälte (person).
Betalningen sker i Dojang innan graderingen börjar, så kom i god tid.

OBS... Ni som inte klarade graderingen i december behöver inte betala för XTRA Graderingen,

Graderingen startar kl. 11:00 och beräknas vara klar kl. 14:00.
Lunch: ca. kl. 12:00 – 12:30 (medtag egen lunch)

Anmälan är stängd.