Hushiar Al-Talakani

Hushiar-Al-Talakani

Huvudinstruktör Taekwondo

Grad
5 Dan WT Taekwondo
Dan certifikat nr: 5226441

Tidigare instruktörer:
Master Tha 7 Dan
Master Tobias Willhem 3 Dan
Master Tim Man 3 Dan

Har även tränat:
Boxning
Thai Boxning
Gymnastik
MMA

Utbildningar:
Taekwondo Coach Camp
STF Domarutbildning
STF Coachlicens
STF Första hjälpen
SISU Plattformen
SISU GTU 1
STU Coachlicens
STU Domarutbildning

Kontaktformulär till huvudinstruktör:

Linköping Taekwondo