Dan Gradering

Söndag 14 januari genfördes en DAN gradering där deltagarna var Gunnar, Hemen, Felicia och Oskar.
Grattis samtliga till en lyckad gradring 🙂 🙂 🙂