Hosinsul – självförsvar pausat tillsvidare

Vi har valt att pausa självförsvar-passet, på grund av för dålig närvaro.

Till höstterminen ser vi över intresset för att köra passet igen.