Påminnelse om hygien vid träning!

På grund av utökad smittorisk i samhället så uppmanar vi alla våra medlemmar att tänka extra på hygien och våra rutiner under träning!