Platsen

Från Idrottensdag i trädgårdsföreningen 2017